Dostupnost aplikace

Aplikace je dostupná na zařízeních s operačním systémem Windows nebo na počítačích Apple s operačním systémem OS X a běží v internetovém prohlížeči. Pro její provoz je potřeba připojení k internetu.

Aplikace jako služba

Aplikace je poskytována jako služba za měsíční platbu. Lze průběžně měnit počet uživatelů, případně kdykoliv ukončit používání služby. Není tak potřeba žádná počáteční investice a náklady na provozování služby jsou dopředu známy.

V rámci služby je obsaženo: provoz a kompletní funkcionalita aplikace, neomezené úložiště na datovém centru Microsoft Azure, automatické aktualizace, dostupnost a bezpečnost, zákaznická podpora.

Uživatel nemusí řešit zálohování databáze, instalaci aktualizací ani nové instalace SQL serveru při obnově počítačů. Je také uchráněn před neočekávanými náklady při poruše databázového serveru. Služba je navíc dostupná odkudkoliv z internetu a odpadá většina implementačních nákladů.

Spuštění aplikace

První otevření aplikace na daném počítači se provede zadáním příslušné adresy do webového prohlížeče nebo klikem na odkaz z ROZCESTNÍKU na www.infooffice.online

Nic se neinstaluje, aplikace běží plně v internetovém prohlížeči.

Zabezpečení

Uživatelé se přihlašují do aplikace jménem a heslem, komunikace je šifrována.

Administrátor aplikace mu umožní přístup do příslušných složek dokladů pro aktualizaci nebo pouze pro čtení. Dále jej může zařadit do rolí, které mu umožní aktualizovat odpovídající číselníky.

Vložení základních číselníků

Lze vkládat ručně nebo importem z existujících datových zdrojů klienta. Import probíhá  přes vzorové XLS tabulky v přesně daném formátu, do kterých nahrajete a upravíte vkládaná data. Více o importu na stránce manuálu. 

Export dat

Ve všech formulářích, kde to dává smysl, je tlačítko pro výstup aktuálního obsahu formuláře do Excelu, který lze ukládat do místního souborového systému. Tiskové sestavy lze vytvářet ve formátu pdf bez použití dodatečných konvertorů.