Odesílání dokumentů emailem

Dokumenty lze ze systému odesílat dvěma způsoby:

1. Přes email uživatele.

V tomto případě je potřeba doplnit k uživateli údaje potřebné pro přístup k jeho schránce (hlavní > uživatelé - zálozka EMAIL). Možnost přihlášení přes Office365 nebo SMTP. Heslo je uloženo zašifrované.

Přihlášení provedete po spuštění aplikace klepnutím na jméno uživatele na úvodní obrazovce, nebo se vyžádá automaticky při prvním odesílaném dokumentu. Odeslané emaily budou v odeslané poště uživatele.

2. Pokud zvolíte způsob odesílání Základní, emaily se budou odesílat přes schránku Info Office a u odesílatele bude uvedeno no-reply@infooffice.online