Dovolená

Pokud je ve firmě stanovena dovolená delší než zákonná, zadejte počet dnů další dovolené do > Číselníky - nastavení - Ostatní (Počet dnů dovolené). Pokud není stanovena, hodnota zůstává 0,00.

Nárok na dovolenou

Informace o nároku a čerpání dovolené jsou na kartě zaměstnance - Čerpání dovolené v dolním menu. 

Dovolená nárok: zákonná doba + dny další dovolené.
Předchozí: nevyčerpaná dovolená z minulého kalendářního roku.
Dodatečná: určuje zaměstnavatel

Zadávání dovolené

Dovolená se zadává do formuláře zadání mezd mzdovou položkou 40. Dovolenou doporučujeme zadat datem začátku a konce. Počet dnů dovolené je doplněn automaticky podle příslušného kalendáře.

Čerpání dovolené při ukončení pracovního poměru

Čerpání zadáváme kódem 43- Proplacená dovolená.

Kód nezvyšuje časový fond zaměstnance v měsíci čerpání zbylé dovolené a provede čerpání snížením z celkového nároku na dovolenou.