Informační kiosek - portál pro zaměstnance

Vhodným doplňkem aplikace "Personalistika a mzdy" je "Informační Kiosek". Kiosek je portál pro zaměstnance, v němž mají dostupné své dokumenty (výplatní lístky, potvrzení o zdanitelných příjmech, atd.) a mohou zde zadat svojí docházku. Docházku všech zaměstnanců pak lze jedním klikem převést do aplikace "PM" pro výpočet mzdy.

Po přihlášení uživatele (zaměstnance) se na úvodní obrazovku vypíše seznam pracovních poměrů zaměstnance. Vybráním pracovního poměru se zobrazí 2 záložky: Dokumenty a Docházka.

V Dokumentech jsou k dispozici výstupy vytvořené mzdovou účetní, např. výplatní lístek. Ten si může uživatel vytisknout nebo jen zobrazit. V třetím sloupci se zobrazují kalendáře jednotlivých měsíců pro zadání docházky. Rozkliknutím názvu měsíce se zobrazí editovatelná docházka. Po vypočtení mezd v propojené aplikaci "PM" se data vybraného měsíce uzamknou a docházka již nelze měnit.

IK je webová aplikace HTML5, takže se nic neinstaluje. Spouští se z webové adresy, zobrazuje se v prohlížeči a uživatel se přihlašuje jménem a heslem.

Přihlášení