Mzdové údaje

Zaměstnanci > karta vybraného zaměstnance > mzdové údaje (přidat +, odebrat -, Otevřít a změnit)

Časový fond, pracovní doba

Zaměstnanci je přiřazen příslušný kalendář a zadána sjednaná týdenní pracovní doba.

Pro zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou je potřeba zaškrtnout položku nepravidelná pracovní doba. Pokud byl zaměstnanci s nepravidelnou pracovní dobou změněn pracovní rozvrh tak, že neodpovídal jeho dennímu kalendáři, nebo denní kalendář nebyl zadán, je možné vložit počet pracovních hodin a dnů přímo do tohoto formuláře mzdových údajů.

Zadaná výše pracovního úvazku se pak musí naplnit mzdovými položkami.

Podepsal prohlášení

znamená, že zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a chce uplatnit v ročním zúčtování odečitatelné položky ze základu daně.

Uplatnit daňové slevy

znamená, že slevy na dani budou u zaměstnance uplatněny pří měsíčním zpracování mezd.

Osoby bez MVZ na ZP

jsou osoby bez určeného minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění například důchodci, ženy na mateřské, studenti, nebo, pokud zaměstnanec nepožaduje od zaměstnavatele odvod ZP do minimální mzdy. Pokud budou zaměstnanci označeni jako osoby bez MVZ na ZP, nebude u nich prováděna Kontrola odvodu ZP z minimálního základu.

Osamělost

osaměle pečující rodič o nezletilé dítě má počet placených dnů nemocenského OČR 16, ostatní mají 9.

Stav

rodinný stav má vliv na výpočet exekucí, u stavu ženatý/vdaná se zahrne do životního minima poměrná část za vyživovanou osobu. Stejná část se zahrne i děti pokud jsou zadány v seznamu dětí.

Nepravidelná pracovní doba

Nepravidelná pracovní doba - potlačí přepočet časového fondu dle hodin týdně, použije se napojený kalendář. Využití především pro turnusové směny, nepravidelné směny.

Zkrácený pracovní úvazek zaměstnance

Pro zkrácený pracovní úvazek zaměstnance nelze nepravidelnou pracovní dobu použít!! Zde se využije kratší sjednaná týdenní prac. doba, která bude kratší, než je
celkový fond kalendáře.

Pohyblivá složka mzdy %

Výše procent určuje výši odměny z hodinové sazby, pokud zaměstnanec má mzdu v hodinové sazbě, nebo procentem z měsíčního platu. Navazuje při výpočtu na mzdovou položku se stejným názvem, do sazby se přenese příslušné procento ze mzdových údajů, do počtu zadáme počet hodin, za které odměna náleží.

Kalendář

Výběr kalendáře pro zaměstnance doplní jeho fond hodin v návaznosti na jeho sjednanou týdenní dobu, popřípadě pokud má nepravidelnou pracovní dobu, převezme se fond z kalendáře pro nepravidelnou pracovní dobu.

Exekuce

Karta zaměstnance > Pojištění a srážky v dolním menu > tlačítkem (+) zadat novou exekuci či srážku.