Zadání dočasné pracovní neschopnosti

Přehledy > neschopenky - tlačítkem (+) zadáme novou neschopenku - vyplníme zaměstnance, číslo neschopenky, od, příp. do.

Ve zadání mezd pak vložíme mzdovou položku:

8003 - Náhrada mzdy - nemocenské nebo 8004  Náhrada mzdy - nemocenské v hod.

zadáme Od, Do, vybereme z nabídky číslo neschopenky.

Pokud nemocenská není v rámci jednoho měsíce, zadáme mzdovou položku do konce daného měsíce a v dalším pokračujeme od 1. dne pod stejným číslem neschopenky.

Od 15 dne prac. neschopnosti vyplácí nemocenskou OSSZ. Zaměstnavatel je povinen zaslat na příslušné OSSZ Žádost o dávky.

Žádost o dávky

co nejdříve po 14 dni neschopnosti zaslat na příslušné OSSZ.

 - ze zadání mezd > tisknout "Žádost o dávky" v dolním menu

- nebo odeslat elektronicky pomocí aplikace Podání.

Ukončení neschopnosti

Přehledy > neschopenky - u vybrané neschopnosti zadat datum "do".

 

Dočasná pracovní neschopnost (DPN), náhrada mzdy

Od 1.1.2014 je během prvních 14 dnů DPN zaměstnanci vyplácena náhrada mzdy zaměstnavatelem a poté je vyplácena nemocenská správou sociálního zabezpečení.

Náhrada mzdy

Základ, z něhož se vypočítává náhrada mzdy (průměrný výdělek), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Jeho výše je uvedena ve mzdových údajích zaměstnance jako 'Redukovaný PHV'.

 

Dávka karanténa

V měsících 3 a 4/2021 se vyplácí pro zaměstnance v karanténě nebo izolaci při onemocnění COVID dávka.

Zadání do výpočtu mezd se provede takto: Do neodpracované doby se při zadávání neschopenky v upřesnění vybere karanténa nebo izolace. Tlačítkem doplnit období se v zadání mezd vytvoří 2 mzdové položky: náhrada mzdy nemocenská a dávka karanténa. Jejich výše se vypočítává automaticky. Tyto položky lze zadat i přímo z klávesnice. U obou musí být uvedeno stejné číslo neschopenky a období trvání. Mzdová položka dávka karanténa není dostupná v seznamu mzdových položek, ale je v seznamu položek z nichž se provádí zadání mzdy a v přehledu mezd podle mzdových položek.