Zadání dočasné pracovní neschopnosti

e-neschopenka

Zaměstnanci - e-neschopenka > Načti neschopenky k vybranému datu. Více o e-neschopence.

 

Ve zadání mezd pak vložíme mzdovou položku:

8003 - Náhrada mzdy - nemocenské nebo 8004  Náhrada mzdy - nemocenské v hod.

zadáme Od, Do, vybereme z nabídky číslo načtené neschopenky /nebo číslo zadáme ručně

Pokud nemocenská není v rámci jednoho měsíce, zadáme mzdovou položku do konce daného měsíce a v dalším pokračujeme od 1. dne pod stejným číslem neschopenky.

Od 15 dne prac. neschopnosti vyplácí nemocenskou OSSZ. Zaměstnavatel je povinen zaslat na příslušné OSSZ Žádost o dávky.

 

 

Žádost o dávky

co nejdříve po 14 dni neschopnosti zaslat na příslušné OSSZ.

 - ze zadání mezd > tisknout "Žádost o dávky" v dolním menu

- nebo odeslat elektronicky pomocí aplikace Podání.

Ukončení neschopnosti

Přehledy > neschopenky - u vybrané neschopnosti zadat datum "do".

 

Dočasná pracovní neschopnost (DPN), náhrada mzdy

Od 1.1.2014 je během prvních 14 dnů DPN zaměstnanci vyplácena náhrada mzdy zaměstnavatelem a poté je vyplácena nemocenská správou sociálního zabezpečení.

Náhrada mzdy

Základ, z něhož se vypočítává náhrada mzdy (průměrný výdělek), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Jeho výše je uvedena ve mzdových údajích zaměstnance jako 'Redukovaný PHV'.