Vytvoření nového období

Kniha mezd

Knihu mezd vytvoříme v aplikaci Ekonomický systém - Číselníky - Složky - Nová složka typu "Zaúčtování mezd" (MZD).

Před vytvářením nového období je nutné číselnou řadu knihy Zaúčtování mezd zkontrolovat, zda je dostačují, popřípadě ji prodloužit.

Období

Vytvořte období na hlavní stránce v levém sloupci „Období“ tlačítkem +

Doplnění období

Do vybraného období se doplní mzdové údaje, průměry atd. z předchozího období.

Odstranění období

Lze odstraní období, které není uzamčeno výpočtem mezd a zaúčtované v hlavní knize. Na hlavní stránce v levém sloupci „Období“ tlačítkem (-).