Organizační schéma

Hlavní stránka > Organizační schéma.

Umožňuje definovat jednotlivé pozice v rámci firmy, dobu jejich platnosti, obsazovat je zaměstnanci a uspořádávat do středisek.

Filtrovat lze volné nebo obsazené pozice k datu dle střediska a profese.

Přehled

Seznam středisek a k nim přiřazených zaměstnanců na pozicích.

Seznam nezařazených zaměstnanců = těm, ke kterým není k zadanému datu přiřazena žádná pozice.
Nezobrazují se zaměstnanci v mimoevidenčním stavu, s dohodou o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu.

Aktualizace

Tento formulář slouží pro vytvoření a aktualizaci seznamu pozic, které jsou součástí organizačního schématu.

Označení pozice by mělo být zvoleno s příslušnou hierarchií, je to alfanumerické pole zadávané uživatelem, ostatní údaje jsou nepovinné a nemusí být vyplněny. Pokud budete vyplňovat pole - Středisko, tarifní třída, stupeň a profese musí být již definované v číselnících.

Ve filtru lze zvolit: Aktuální - vyfiltruje aktuální pozice k zadanému datu, Volné - zobrazí volné pozice k zadanému datu

Vytisknout

Vytiskne se seznam pozic podle středisek a kódů pozic. V sumarizaci za středisko a sestavu se tiskne plánovaný a skutečný počet osob. Jsou zde zahrnuti i zaměstnanci, kteří nemají přidělenu aktuální pozici nebo platnost této pozice skončila dříve než jejich pracovní poměr.

Ze zaměstnanců, kteří nemají přidělenu pozici, se netisknou zaměstnanci v mimoevidenčním stavu, s dohodou o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu.