Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění

Penzijní připojištění,  Soukromé životní pojištění                        

Zadáme nejprve do Číselníky - instituce vybraný penzijní fond nebo pojišťovnu, číslo účtu a symboly.

Poté na kartě zaměstnance > "Pojištění, srážky" zadáme potřebné údaje - fond/pojišťovna, částka hrazená zaměstnancem, příspěvek firmy, od, do.

Číslo účtu a platební symboly zadávejte v této záložce pouze v případě, že nechcete použít údaje zadané v číselníku institucí.

Pokud si zaměstnanec nechává ze mzdy srážet částku, součet se pak objeví v ročním zúčtování zaměstnance.

Příspěvek zaměstnavatele

měsíční částka, kterou odesílá zaměstnavatel za zaměstnance přímo penzijnímu fondu, může být dáno pevnou částkou, procentem, nebo kombinací obou. Částka se nezahrnuje do ročního zaúčtování zaměstnance.

Zaúčtování

v 'Číselníky - nastavení > Náklady' je třeba zadat konta pro zaúčtování penzijního pojištění.