Personalistika

Zaměstnanci

seznam všech aktuálních zaměstnanců

Seznam zaměstnanců lze filtrovat dle střediska, osobního čísla,  jména nebo data. Filtr je nastaven automaticky k aktuálnímu datu. Pokud chcete vypsat všechny, i neaktuální zaměstnance, vymažte datum z filtru.

Klikem na příjmení zaměstnance vstoupíte do jeho osobní karty. Na této kartě jsou všechny údaje k zaměstnanci:

základní údaje, bydliště, bankovní účty, pozice, pracovní poměry, mzdové údaje, odpočty, pojištění, srážky, čerpání dovolené. Je odsud také možné získávat výstupy: Výplatní lístek, zápočtový list, potvrzení o zdanitelných příjmech. Výstupy lze tisknout, uložit do systému v elektronické podobě nebo poslat zaměstnanci emailem.

Uložené dokumenty jsou pak dostupné pro uživatele PM z karty zaměstnance, nebo pro zaměstnance přes Informační kiosek.

Pracovní poměry

Seznam aktuálních pracovních poměrů a počty zaměstnanců (reálný, přepočtený). Lze filtrovat střediskem, jménem, prac. poměrem, datem.

Jde o přehled bez editace. Nový pracovní poměr se zadává přes kartu zaměstnance.

Více o definici pracovních poměrů.

Personalistika

přehledy: Starobní důchodci, Mimoevidenční stavy (peněžitá pomoc v mateřství, Neplacené volno, Rodičovská dovolená, Ostatní), Děti

Mateřská dovolená

Formulář pro zadání mateřské dovolené. Zadáme zaměstnance a k němu příslušný typ: Peněžitá pomoc v mateřství nebo Rodičovská dovolená. Je nutné zadat u položek data "od -  do", pracovní poměr zůstane nezměněn.

V zadání mezd pak použijeme mzdové položky:

- kód 53 - Peněžitá pomoc v mateřství pouze do dne porodu.>

- kód 56 - PPM ode dne porodu až do ukončení mateřské dovolené (28týdnů, v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů)

- poté kód 95 - Omluvenou absenci až do konce rodičovské dovolené. Kód eviduje omluvenou absenci ve výkazech OSSZ, popřípadě ELDP, pracovní poměr zůstane opět nezměněn po celou dobu.

Roční zúčtování

Na této záložce se provádí roční zúčtování zaměstnance, jeho vložení do zadání mezd, případně tisk.

Dokumenty

Seznam a prohlížení existujících dokumentů k vybranému zaměstnanci.

Do filtru jména vložte celé příjmení nebo jeho část a klikněte > GO

ELDP

přehled a tisk vytvořených ELDP. Lze filtrovat rokem.