Tisk potvrzení

Tisk pro vybraného zaměstnance je možný z Karty zaměstnance > Tisk dokumentů

nebo Zaměstnanci - dokumenty:  Zde se dá vyhledávat ze všech existujících dokumentů dle jména nebo data vytvoření.

Potvrzení se tiskne pro aktuálně vybraný měsíc nebo (pokud je roční) jemu odpovídající rok.

Lze tisknout:  Mzdový list, Zápočtový list, Výplatní lístek, Potvrzení o zdanitelných příjmech