Pracovní poměry

Datum zahájení pracovního poměru

Datum začátku pracovního poměru podle smlouvy. Podle tohoto data se provádí výběr pro zadání mezd.

Bere se pro posouzení trvání zaměstnání (pro slevy na SP).

Datum nástupu

Datum skutečného prvního pracovního dne zaměstnance ve firmě.

Ode dne nástupu do zaměstnání je zaměstnanec účasten nemocenského a důchodového pojištění. Tato skutečnost podléhá oznamovací povinnosti do 8 dnů na OSSZ, ZP.

Datum ukončení pracovního poměru

Po vyplnění tohoto údaje nebude zaměstnanec pro následující období zařazován do zadání mezd.

Dojde k ukončení účasti na nemocenském a důchodovém pojištění. Tato skutečnost podléhá oznamovací povinnosti do 8 dnů na OSSZ, ZP.

Pracovní poměr

 1. Název možnost
  ZMR *)
  Náklady na SP NákNáklady na ZP Zaměstnanci Dohodad>
  Hlavní pracovní poměr - pracovní poměr uzavíraný na plný úvazek ano 524,1 524,2 331,1 ne
  Vedlejší pracovní poměr - pracovní poměr uzavíraný na polovinu úvazku zaměstnance 524 525 331,1 ne
  Dohoda o provedení práce - pracovní poměr uzavíraný na konkrétní práci, počet hodin odpracovaných u jednoho zaměstnavatele za jeden rok nesmí překročit 300 hodin.
  Od roku 2012 se odvádí pojistné, pokud příjem z dohod je vyšší než 10 tisíc Kč.
  - pro posouzení povinnosti zahrnout příjem ze souběžných dohod do vyměřovacího základu pro sociální pojištění je potřeba příjmy ze všech dohod sečíst. Testuje se hranice součtu všech dohod v jednom kalendářním měsíci.
  - p- pro posouzení povinnosti zahrnout příjem ze souběžných dohod do vyměřovacího základu pro zdravotního pojištění se příjmy nesčítají. Testuje se hranice součtu každé jednotlivé dohody o provedení práce k jednom kalendářním měsíci zvlášť.
  Z dohody o provedení práce, která je předmětem vyměřovacího základu pro sociální pojištění vzniká zaměstnanci nárok na nemocenské pojištění a tedy i nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění (pracovní neschopnost a peněžitá pomoc v mateřství)d>
  524 525 331,2 ano
  Dohoda o pracovní činnosti - pracovní poměr, který měl trvat nebo trval déle než 15 pracovních dnů po sobě jdoucích a výdělek za něj měl dosáhnout nebo dosáhl alespoň 2000 Kč měsíčně. Při splnění výše uvedených podmínek je zaměstnanec nemocensky pojištěn. ano 524 525 331,2 ano
  Nepravidelná výpomoc - tento pracovní poměr již není podporován ze stany státních institucí 524 525 331 ne
  Autorská dohoda 331 ano
  Společníci s.r.o., komandisté k.s. - pouze DP (pokud dosáhnou rozhodného příjmu)   524,1 524,2 366,1 ne
  Člen družstva - činnost v orgánech družstva, pouze DP (pokud dosáhnou rozhodného příjmu)   524 525 331 ne
  Domáčtí pracovníci - pracovní poměr pro zaměstnance pracujícího doma, nemocensky je pojištěn.   524 525 331 ne
  Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby ano 524 525 331 ne
  Smluvní zaměstnanec ano 524 525 331 ne
  Jednatel, komandista (§5 odst.1 písm.w) - pouze DP (pokud dosáhnou rozhodného příjmu)   524 525 331 ne
  Člen družstva - podm. pracovní vztah ano 524 525 331 ne

*) zaměstnání malého rozsahu

Zadávání statutárních orgánů

Pokud je zaměstnanec statutárním orgánem, zadáme tuto skutečnost do osobní karty zaměstnance > Dolní menu - Ostatní > Statutární orgány - přidat tlačítkem (+)

Ve formuláři pro zadání statutárního orgánu zadáme data  od - do pro každý rok.

V ELDP se zobrazí tento záznam v Kódu  příznakem S na druhém místě.

Výše popsané aplikujeme i pro statutární orgán, který není zaměstnancem, ale pouze statutárním orgánem, ten bude mít v pracovním poměru  zadáno Společníci s.r.o. nebo Členové družstev nebo Jednatel, komandista.

Vyplácení odměn statutárních orgánů, provádíme mzdovou položkou Odměny statutárních orgánů vč. ZP, jak pro zaměstnance na pracovní poměr, tak pro statutární orgán.

Důchodce

Důchodce, který nepobírá starobní důchod, může mít uzavřenou jakoukoliv pracovní smlouvu časově neomezenou. V osobní kartě je nutno zadat datum vzniku nároku na starobní důchod. Pokud se jedná o důchodce, který pobírá již starobní důchod, je nutné zadat datum od kdy starobní důchod pobírá. Pro důchodce se již nevede od tohoto data ELDP. Pracovní poměr se bude uzavírat pouze na dobu určitou v délce jednoho roku.