Zahájení pracovního poměru

Úvodní obrazovka > Zaměstnanci - vytvořit nového tlačítkem (+)

> otevřít kartu zaměstnance a vyplnit osobní údaje

- přidat pracovní poměr tlačítkem (+)

- zadat mzdové údaje (+)

- zadat předchozí pracovní neschopnosti, rok zpětně (dle zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele), příjmy od jiných zaměstnavatelů včetně údajů o sražených zálohách na daň, pojistném, uplatněné slevy na dani a vyplacených daňových bonusech (dle potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele).

Od nového zaměstnance by měl zaměstnavatel obdržet:

- zápočtový list vyplněný předchozím zaměstnavatelem potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených daňových zálohách (pokud zaměstnanec nastupuje v průběhu roku) od předchozích zaměstnavatelů a to jen v případě, že si zaměstnanec nebude sám zpracovávat roční daňové přiznání.

Další povinnosti zaměstnavatele:

- uzavřít Pracovní smlouvu + mzdový výměr

- Pokud bude zaměstnanec uplatňovat zákonné odpočty z daňového základu na nezletilé děti (dítě) nebo děti připravující se na budoucí povolání žijící s ní/m ve společné domácnosti, je nutno nejpozději do 30 dnů od nástupu do zaměstnání prokázat potvrzením, že nikdo jiný odpočty neuplatňuje. U zletilých dětí musí být doklad o tom, že se připravuje na budoucí povolání (potvrzení školy).

- přihlásit zaměstnance na OSSZ - do 8 dnů od nástupu k zaměstnání (lze přes aplikaci Podání)

- přihlásit zaměstnance k jeho zdravotní pojišťovně  - do 8 dnů od nástupu do zaměstnání (lze přes aplikaci Podání)

- vyžádat na zaměstnanci případné doklady pro srážky (výživné apod.)

Výše uvedené povinnosti (tzn. přihlašování na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu včetně povinnosti vést evidenční list) se vztahují především na zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Na zaměstnance ve vedlejším pracovním poměru se vztahují jen v případě, že zaměstnanec splňuje podmínky účasti na sociálním a zdravotním pojištění.

 

Ukončení pracovního poměru

- ukončit pracovní poměr na kartě zaměstnance - zadat datum ukončení

- ukončit také veškeré srážky zaměstnance včetně penzijního připojištění, soukromého životního pojištění a exekucí - zadat datum ukončení

Zaměstnanci by měl zaměstnavatel předat:

    - Zápočtový list - v den ukončení pracovního poměru. Z karty zaměstnance > Tisk dokumentů > Zápočtový list
    - Potvrzení o základu daně a sražených daňových zálohách - po výpočtu vyúčtování za poslední měsíc

Dále uvedené povinnosti musí zaměstnavatel zajistit:

- mít písemnou výpověď nebo dohodu o ukončení pracovního poměru s příslušným předstihem dle data a způsobu ukončení pracovního poměru
- odhlásit zaměstnance na OSSZ pomocí odhlášky - do 8 dnů od ukončení zaměstnání (přes Podání)
- odhlásit zaměstnance na jeho zdravotní pojišťovně - do 8 dnů od ukončení zaměstnání (přes Podání)
- odeslat Evidenční list důchodového pojištění na OSSZ – do 8 dnů po konečném vyúčtování (přes Podání)