Zaúčtování

Info Office umožňuje automatické zaúčtování mezd do hlavní účetní knihy. Konta pro zaúčtování nastavíme v Číselníky - nastavení.

Zaúčtování mezd

Zaúčtování se provede v Měsíčním zpracování - výpočet a platby. V okně Zaúčtování je číslo dokladu a datum účtování. Je možné zvolit ukázku zaúčtování, provedení zaúčtování. Dále lze zobrazit obraty dokladu, kde je zaúčtování sumarizováno za syntetická konta. Účtováni se provádí v členění středisko, činnost, zakázka. Pokud je konto označené jako saldokontní, do zaúčtování se doplní adresa a variabilní symbol.