Zpracování mezd

Jako první zadáme číselníky: konstanty - konta, účty pro platby; pracovní poměry – typy; Instituce – názvy a bankovní účty; profese; docházka – druhy docházky,  které se budou zobrazovat ve výběrech;  kalendáře; sazby daně

Údaje o firmě

Při zahájení zadávání zaměstnanců do databáze musíme v údajích o firmě zadat název adresáře, do kterého se budou zaměstnanci zadávat.
Údaje pro statistické účely vyplníme v případě, že provádíme statistiku.

Kniha mezd

Ověříme zda kniha existuje, nebo ji vytvoříme v aplikaci Ekonomický systém - Číselníky - Složky - Nová složka typu "Zaúčtování mezd" (MZD).

Zdravotní pojišťovny a ostatní instituce

Doplníme zdravotní pojišťovny zaměstnanců a ostatní instituce a jejich konta závazků. U zdravotních pojišťoven vyplníme pole kód, které je kódem pojišťovny.

Zaměstnanci

Po vyplnění základních číselníků můžeme zadávat zaměstnance. Formulář pro zadání otevřete z úvodní obrazovky "Zaměstnanci" a přidáváte zaměstnance tlačítkem + nebo importem z Excelu. Klikem na os. číslo vybraného zaměstnance otevřete jeho kartu s doplňujícími údaji.

Seznam zaměstnanců lze filtrovat Filtr je nastaven automaticky k aktuálnímu datu. Pokud chcete vypsat všechny, i neaktuální zaměstnance, vymažte datum z filtru

Období

Vytvořte období na hlavní stránce v levém sloupci „Období“ tlačítkem (+)

Mzdové údaje

Dále pokračujeme vyplňováním mzdových údajů zaměstnance. Zaměstnanci > karta vybraného zaměstnance > mzdové údaje. Tučně jsou povinná pole.

Průměr pro náhrady a nemoc zvolíme pravděpodobný. Průměr pro náhrady se počítá za rozhodné období (za čtvrtletí), průměr na nemoc se počítá vždy při vytváření nového období (měsíce).

Zadaní mezd

Pro výpočet mzdy vybraného období otevřeme formulář Zadání mezd, kde zaměstnanci doplníme mzdové položky. Doplnění probíhá buď - načtením z docházky nebo manuálním vstupem pomocí tlačítka +. Tlačítkem výpočet se ze mzdových položek vypočte hrubá mzda, ZP, SP, daň, čistá mzda, dávky, srážky, k výplatě.

Pokud zadáváme mzdové položky manuálně, stačí zadat ty tzv. neodpracované (nemoc, dovolená, atd.) a výpočtem se doplní odpracované dny.
Funkce doplnění časového fondu, doplní mzdovou položku měsíčního platu nebo časové mzdy v počtu hodin, které jsou případně sníženy o zadanou nemoc nebo jiné neodpracované doby. Tuto funkci zapneme zaškrtnutím v Číselníky - nastavení - 'Automatické doplnění časového fondu:' a ze seznamu vybereme jakou položkou má být fond doplněn.

 

Výpočet mezd

Po zadání mzdových položek provedeme výpočet a platbu: Měsíční zpracování - výpočet a platby.

Záložka obsahuje všechny potřebné kroky:

Výpočet > Provedení výpočtu

Zaúčtování > Ukázka zaúčtování a Provedení zaúčtování. Doklad se zaúčtuje rovnou do knihy mezd v aplikaci Ekonomický systém.

Platební příkazy > Vytvoření příkazu k úhradě. Vytvoří se dávkový soubor k importu do el. bankovnictví. Formát souboru je určen výběrem v ES - číselník bank, kde k bance přiřadíte formát Homebankingu.

Pokud nemáte internetové bankovnictví, lze zobrazit pouze "Ukázku příkazu", položky vyexportovat do Excel tabulky a dále předat k proplacení jiným způsobem.

!!! V Číselníky > nastavení > Účet plátce  - musíme mít zadán bankovní účet z kterého budeme mzdy a odvody vyplácet.