Úpravy výše sociálního pojištění pro zaměstnavatele

Slevy SP na zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou

V zadání není potřeba nic měnit. Po provedení závěrečného zpracování otevřete přehledy > sociální pojištění, vyberete období a zobrazí se zaměstnanci u nichž je uplatněna sleva a při první slevě rovněž záměr o slevě.

Záměr je potřeba odeslat před odesláním PVPOJ a proto na každém záměru klepněte na text záměr a provede se odeslání záměru. To bude vidět v pravé části formuláře. Výsledek přijetí podání zkontrolujte v aplikaci podání.

Info o provedené slevě je zobrazeno v rekapitulaci mezd a v tisku přehledu pro OSSZ (PVPOJ).

Při prvním uplatnění slevy je možné ještě před výpočtem a zadáním mezd otevřít přehledy > sociální pojištění a v příslušném měsíci provést výpočet záměru a ten odeslat ještě před výpočtem mezd.

Zvýšená sazba SP u profesí s dřívějším odchodem do důchodu (hasiči)

U profesi s dřívějším odchodem do důchodu se zvyšuje sazba SP pro zaměstnavatele. U pracovního poměru příslušného zaměstnance je potřeba toto označit na záložce Statistika - dřívější odchod do důchodu.