Personalistika a mzdy

Aplikace Personalistika a mzdy nabízí moderní řešení správy mzdové agendy podle aktuální legislativy.

Spravuje mzdové účetnictví, personální evidenci, organizační schéma, pracovní pozice, vytiskne potřebné výstupy pro OSSZ, ZP, zaměstnance i vedení společnosti (mzdové listy, výplatní lístky, výplatní listinu, hlášení OSSZ, příkazy k úhradě, výplaty dávek nemocenského, platby zdravotním pojišťovnám, seznamy zaměstnanců, potvrzení o zdanitelných příjmech).
Mzdové náklady je možné členit na střediska, činnosti a zakázky. Zaúčtování do hlavní knihy se provede automaticky.

Pro představu o práci s aplikací doporučujeme postup manuálu Zpracování mezd.

Ovládací prvky společné pro všechny aplikace zde.

 

Vhodným doplňkem aplikace PM je "Informační Kiosek" - portál pro zaměstnance, v němž mají dostupné své dokumenty (výplatní lístky, potvrzení o zdanitelných příjmech, atd.) a mohou zde zadat svojí docházku. Docházka se dá  jedním klikem převést do aplikace PM pro výpočet mzdy.

 

Údaje o firmě

Úvodní strana > klik na název organizace.

Údaje jsou provázány s ostatními aplikacemi sady např. ES, OD, jsou také uváděny ve statistice.

Kniha mezd

Knihy (složky) a jejich vlastnosti se zadávají v aplikaci Ekonomický systém (ES > číselníky > složky).

U knih je možné uživatelsky definovat: období, minimum, maximum, zámek do, konto a další vlastnosti.
"Zámek do" je zámek, který se nastaví v momentě provedení závěrečného výpočtu mezd. Při odstranění výpočtu se sám odstraní. Zámek uzamkne měsíční karty a nelze v nich již dělat změny.