Vytvořit nové podání tlačítkem (+)

1. Vybrat typ nového podání

V detailu pokračujte vyplněním parametrů vybraného podání, např. druh, měsíc, e-mailu pro potvrzení, zaškrtnutí funkce "testovací" (jen u podání na FÚ) > Vytvořit

2 a.  Ruční úprava datové věty

Ve fázi "Vytvořeno" je možné do podání ještě ručně zasáhnout a případně opravit některou hodnotu podání v textu XML souboru. Náhled se ukazuje v okně, do kterého lze vpisovat.

Po uložení ruční úpravy se v dolní části náhledu XML zobrazuje uživatel, datum a "RUČNĚ UPRAVENO".

2 b. Úprava podání v databázi

Pokud je již podání vytvořeno, ale ještě jste udělali nějaké změny v jeho zdrojových datech přes aplikace Info Office Online (přes Ekonomický systém nebo Personalistiku), je třeba načíst nová data. Provedete znovu tlačítkem "Vytvořit" v dolním menu

4. Odeslání

Tlačítkem Odeslat se podání podepíše a odešle na příslušnou instituci.

Podání se pak zobrazí v seznamu podání na úvodní straně.

Pro úspěšné odeslání musí být v aplikaci nahraný podpisový certifikát uživatele na úvodní stránce tlačítkem "Certifikát"


Testovací odeslání

Aplikace "Podání" také podporuje možnost testovacího odeslání. Při vytváření podání zaškrtnete políčko testovací. Testovací server kontroluje podání po formální stránce - podpis , formát atd. a vrátí případné chyby.

Testovací režim zapnete zaškrtávátkem "Testovací". Platí pouze pro podání na daňový portál, OSSZ zatím tuto možnost nepodporuje.

 

 

Specifika některých podání:

Odeslání evidenčních listů důchodového pojištění

Seznamy ELDP je možné tisknout a kontrolovat v aplikaci "Personalistika a mzdy". Pro zpracování podání je nezbytné, aby existovaly měsíční karty zaměstnance pro všechny měsíce, které jsou předmětem hlášení. Protože během zpracování bylo možné měsíční karty pro zaměstnance na mateřské dovolené na tuto dobu odstranit, je potřeba je znovu doplnit. K tomu je určena volba v apl.  Personalistika a mzdy (Mzdy, roční výkazy, ELDP, ELDP doplnění měsíčních karet), kterou použijte jednorázově před tiskem a odesláním výkazů. Pokud ji použijete opakovaně, nevznikne žádná chyba.