Elektronické podání

Aplikace "Podání" je určena pro odesílání výkazů na portál ČSSZ, daňový portál České daňové správy a na zdravotní pojišťovny. "Podání" odesílá výkazy vytvořené v informačním systému Info Office. Nemusíte vyplňovat formuláře, data se odesílají formou datové věty (ve formátu XML) přímo na instituce.

"Podání" zpracovává a odesílá:

DPH Přiznání k DPH
DPPDP8 podklady pro Daň z příjmů právnických osob
EVD Výpis z evidence pro daňové účely
SHV Souhrnné hlášení
KH1DPH Kontrolní hlášení
PDSHL Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
PDSVD Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
PVPOJ Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
ELDP Evidenční list důchodového pojištění
ONZ Oznámení o nástupu do zaměstnání
USRCERT        Oznámení kvalifikovaného certifikátu
NEMPRI Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
HOZ Hromadné oznámení zaměstnavatele
PPPZ Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele
 

Pro elektronickou komunikaci je třeba vlastnit uznávaný podpisový certifikát. Kvalifikovaný certifikát vydávají tyto společnosti:  Česká pošta s.p., eIdentity, a.s., První certifikační autorita, a.s. Způsob jeho získání naleznete na stránkách jeho vydavatelů.

Certifikát se nahraje do aplikace "Podání" a ta zasílaná data opatří elektronickým podpisem.

Pokud nemáte el.podpis, je možné si z Podání uložit XML soubor a ten odeslat datovou schránkou na FÚ.

Úvodní obrazovka

V horní části formuláře najdete filtr dle typu podání a roku a identifikaci přihlášeného uživatele. Jméno uživatele, lze rozkliknout a zadat identifikaci datové schránky nebo PIN pro ZP MV.

Seznam existujících podání - klikem na odkaz ve sloupci TYP se dostaneme na detail podání. Seznam lze řadit podle vybraného sloupce, poklepáním myši na jeho záhlaví.

Nové podání - tlačítko (+) Podání - v tomto poli vybereme, jaký typ podání chceme vytvořit a pak klikneme na tlačítko "Vytvořit podání". Otevře se nám výběr parametrů daného podání.

Podpisový certifikát - nahrajeme do aplikace tlačítkem (+) Certifikát a výběrem souboru PFX (Procházet) a zadáním hesla k němu.

 

Identifikace datové schránky

Zadává se klikem na název přihlášeného uživatele a vyplněním ID