Elektronické podání

Aplikace "Podání" je určena pro odesílání výkazů na portál ČSSZ, daňový portál České daňové správy a na zdravotní pojišťovny. "Podání" odesílá výkazy vytvořené v informačním systému Info Office. Nemusíte vyplňovat formuláře, data se odesílají formou datové věty (ve formátu XML) přímo na instituce.

"Podání" zpracovává a odesílá:

DPH Přiznání k DPH
DPPDP8 podklady pro Daň z příjmů právnických osob
EVD Výpis z evidence pro daňové účely
SHV Souhrnné hlášení
KH1DPH Kontrolní hlášení
PDSHL Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
PDSVD Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
PVPOJ Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
ELDP Evidenční list důchodového pojištění
ONZ Oznámení o nástupu do zaměstnání
USRCERT        Oznámení kvalifikovaného certifikátu
NEMPRI Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
HOZ Hromadné oznámení zaměstnavatele
PPPZ Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele
 

Pro elektronickou komunikaci je třeba vlastnit uznávaný podpisový certifikát. Kvalifikovaný certifikát vydávají tyto společnosti:  Česká pošta s.p., eIdentity, a.s., První certifikační autorita, a.s. Způsob jeho získání naleznete na stránkách jeho vydavatelů.

Certifikát se nahraje do aplikace "Podání" a ta zasílaná data opatří elektronickým podpisem.

Pokud nemáte el.podpis, je možné si z Podání uložit XML soubor a ten odeslat datovou schránkou na FÚ.

Spuštění a přihlášení

"Podání" se nainstaluje zadáním URL adresy do prohlížeče. viz. Aplikace

Aplikaci pak spustíte z nabídky Start -> Programy -> Podání nebo ikonou na ploše, která se instalací vytvoří.

Po přihlášení jménem a heslem, se vám načte úvodní obrazovka.

Úvodní obrazovka

se dělí na 3 základní oblasti:

Seznam existujících podání - klikem na odkaz ve sloupci TYP se dostaneme na detail podání a klikem na STAV se dostaneme na obrazovku, odkud můžeme pokračovat v dalším kroku podání. Seznam lze řadit podle vybraného sloupce, poklepáním myši na jeho záhlaví nebo filtrovat dle typu pomocí rozbalovacího pole Typ:

Nové podání - v tomto poli vybereme myší jaký typ podání chceme vytvořit a pak klikneme na tlačítko "Vytvořit podání". Otevře se nám výběr parametrů daného podání.

Podpisový certifikát - existující certifikáty nahrajete do aplikace tlačítkem "Vybrat certifikát"

Aplikace nabídne k importu platné osobní certifikáty naimportované do uložiště certifikátu v počítači nebo umístěné na externím úložišti certifikátů (např. USB).

 

Identifikace datové schránky

Zadává se v Nastavení   (vpravo nad seznamem podání) > Datová schránka

Do pole vepište ID schránky vašeho subjektu > Uložit

Datová schránka

Na druhé záložce "ZP MVČR" můžete zadat PIN pro identifikaci pro Zdravotní pojišťovnu MVČR.

 

Ovládací prvky

Obecné ovládací prvky viz. úvod.

Filtr
Obnovit, aktualizovat seznam
Export do Excelu
Uložit změny
Vrátit změny, Zpět k původní verzi
   
Odeslat podání
Znovu vygenerovat podání a XML soubor (po změnách v databázi přes informační systém, např. změna u zaměstnance atd.)
Uložit datovou větu jako XML soubor. Např. pro zaslání datovou schránkou.

 

Další téma: Vytvořit a odeslat nové podání