Vypnutí EET

Od 1.1.2023 byla povinnost elektronicky evidovat tržby zrušena. Aby se na doklad netiskly související kódy a údaje, vymažte ze střediska ID provozovny a zaškrtávátko "Do EET" na vlastnosti knihy (viz "Jak nastavit").

Integrace EET do Info Office

Elektronická evidence tržeb je v systému Info Office zohledněna v Ekonomickém systému a Obchodní databázi.

Z pohledu uživatele se na dokladech objeví nové údaje:

Identifikace pokladny a provozovny, FIK, BKP (případně PKP).

Ekonomický systém

Odesílají se příjmové pokladní doklady a vystavené faktury s úhradou v hotovosti. Nejsou odesílány doklady vystavené na vlastní subjekt. Například příjmový pokladní doklad na převod hotovosti z účtu do pokladny, pokud bude v adrese dokladu adresa subjektu.

Obchodní databáze

Odesílají se faktury placené v hotovosti a prodejky, pokud nejsou vystaveny na vlastní subjekt.

Jak nastavit?

1. ES - Číselníky - Střediska -> Id provoz: U střediska knihy, z které chcete EET odesílat, musí být zadáno ID provozovny

2. Ve vlastnostech knihy (u typu pokladny a vydané faktury) je zaškrtávátko "Do EET". Tím určíte, zda doklady zahrnout do EET nebo ne.

3. ES / OD - Číselníky - Další - Způsob platby: u způsobu platby, který chcete zahrnout do EET vybrat ve sloupci "Druh platby" Hotovost nebo Karta. Tento způsob pak musí být vybrán na dokladu.

4. Certifikát: Načtení certifikátu do systému proběhne přes Obchodní databázi - Adresy - uživatelé. V detailu uživatele je možnost přidat certifikát (+) kam nahrajete soubor s koncovkou .p12 a zadáte heslo, které jste si zvolili na daňovém portálu.

 

Certifikát

Získáte ho vytvořením a stažením z daňového portálu Finanční Správy. Přístupové údaje na daňový portál do správy údajů EET si vyžádáte osobně na FÚ nebo odesláním formuláře přes datovou schránku. Po obdržení přihlašovacích údajů postupujete takto:

> přes web www.etrzby.cz > Webová aplikace EET > Správa údajů EET

Využijte přihlašovací údaje z FÚ. Po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. V této aplikaci GFŘ můžete editovat své údaje o poplatníkovi, přidat provozovnu/y, a spravovat certifikát.

   a. v oblasti Provozovny > tlačítko + Nová provozovna – vyplnit údaje

   b. v oblasti > Certifikáty – Nový certifikát > Vytvořit žádost v prohlížeči > zvolit si heslo a Potvrdit

Podání žádosti > tlačítko Odeslat žádost > Vytvořit exportní soubor > zadat zvolené heslo a Stáhnout exportní soubor > Stáhnout certifikát

 Certifikát má koncovku .p12, je platný 3 roky.

 

Identifikace pokladny a provozovny

Dále se v evidenci EET pracuje s ID provozovny a ID pokladny.

Jako ID pokladny systém použije již existující jméno pokladní knihy nebo knihy vydaných faktur, z něhož odstarní diakritiku. ID provozovny doplňte v Číselníky > Střediska - ID provozovny. Pro všechna střediska, pro něž se budou vytvářet doklady EET, doplňte číslo provozovny přidělené v daňovém portálu (dvoumístné číslo, např. 11). Může být pro všechna střediska stejné. Pokud provozujete více činností a některá z nich bude do povinnosti zařazena později, ID provozovny pro toto středisko nevyplňujte. Doklady se potom pro toto středisko nebudou odesílat. Stejný postup mohou využít i účetní firmy, které účtují tržby přes pokladní knihy nebo knihy faktur, na základě přehledu tržeb od klienta. Klient již své účtenky elektronicky zaevidoval jiným způsobem. Účetní proto nechá ID provozovny u vybraného střediska prázdné a tím se doklady z knih tohoto střediska nebudou odesílat.

Uzamknutí dokladů

Na dokladech odeslaných do EET jsou uzamknuty jejich části stejným způsobem jako na dokladech odeslaných kontrolním hlášením.