Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení se otevírá volbou DPH > kontrolní hlášení

Vyberete měsíc a interval podávání hlášení: M- hlášení měsíční, Q- hlášení čtvrtletní, S- speciální (pro zadání vlastního intervalu, např. na vyzvání FÚ)

V případě, že se interval podávání kontrolního hlášení shoduje s intervalem podávání přiznání DPH (pro měsíční plátce DPH), doporučujeme zaškrtnout položku "podle DPH".

 

Výběr dokladů pro kontrolní hlášení se provádí následovně:

a) Podle DPH – na kontrolní hlášení se vyberou všechny doklady, které jsou vybrány na všech přiznáních DPH měsíce, za které se podává kontrolní hlášení. Např.: řádné přiznání DPH za leden a dvě dodatečná přiznání za leden

b) Podle data - pokud není zvoleno "podle DPH", vyberou se doklady podle data plnění nebo data odpočtu, obdobně jako na přiznání DPH.

Pokud se vytvoří přiznání DPH za leden a následně se vloží do období ledna další doklady, budou na kontrolním hlášení za leden vytvořeném podle a) pouze doklady, které jsou na přiznání DPH a na hlášení vytvořeném podle b) všechny doklady za leden, včetně těch zadaných po vytvoření přiznání DPH.

Kontrolní hlášení se vytvoří tlačítkem "výpočet."

Pokud poté do zadaného měsíce vložíte další nové doklady, je potřeba provést nový výpočet. Doklady na kontrolním hlášení jsou potom uzamčeny obdobně jako přiznáním DPH. Výpočet lze odstranit tlačítkem "odstranění výpočtu". Tlačítkem "tisk" si vytisknete aktuální stav kontrolního hlášení, odpovídající poslednímu provedenému výpočtu.

 

Vytvoření XML dokumentu a jeho odeslání je součástí aplikace Podání.

 

Jak zadávat doklady?

V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení lze na daňových dokladech zadávat:

- položky, u nichž se provádí přenesení daňové povinnosti (vybrat na řádku ve sloupci "Předm. pln.") i položky bez přenesené daňové povinnosti (nechat sloupec prázdný)

- k jednotlivým sazbám na řádcích různá zařazení DPH, pokud jsou odlišná od hodnoty zadané v záhlaví dokladu (sloupec Zařazení)

- na došlé faktuře evidenční číslo daň. dokladu, pokud se liší od VS nebo obsahuje i nenumerické znaky > pole Označení

 

DPH dokladu obsahuje následující hodnoty:

Sazba

Vyberte sazbu. Jedna sazba může být zadána na více řádcích s jinými doplňujícími údaji.

Základ

Základ daně pro příslušnou sazbu. Po jeho zadání se vypočte daň a částka celkem

DPH

Po zadání DPH se vypočte částka celkem

Celkem

Dopočítá se

Zařazení (ŘÁDEK)

Zařazení DPH se zadává pouze v případě, že je odlišné od zařazení DPH zadané pro doklad.

Předmět plnění (PŘEDMĚT)

Zadává se pouze pro přenesenou daňovou povinnost.

Poměrná část (POM)

Pokud se do DPH zahrne pouze část celkové částky faktury

Par. 44

§44 - oprava výše daně (po dohodě s FÚ)

Režim plnění

Pouze pro vydané faktury pro účely kontrolního hlášení - běžné / cestovní ruch / použité zboží

 

DPH se zadává na vyskakovacím okně

Okno vyvoláte vytvořením nové položky (+) Sazba

 

Pokud zadáváte doklad v cizí měně, zadejte Měnu do záhlaví dokladu a vyplňte částku základu do pole "V měně dokladu".

 

Faktura došlá

Přenesenou daň povinnost zadáte buď pro celý doklad (zařazení 10) nebo zadáte u položek DPH. Na došlé faktuře tedy mohou být např. dvě sazby přenesené daňové povinnosti a dvě sazby přijatého plnění. Na dokladě bude zařazení DPH 40 a u položek s přenesenou daň povinností bude zařazení DPH 10. Položky, u kterých zařazení nebude vyplněno si vezmou zařazení z dokladu, tedy 40.

 

Nebo je lze také zadat opačně - na dokladu zařazení 10 a u položek, kde není přenesení daň. povinnosti zadat na řádek zařazení 40.

Jak zkontrolovat a podat KH?

1. Vytvořte přiznání DPH, určete datem OD - DO. Pro kontrolu si můžete zadat datum např. 1.1. - 31.1. i když jste čtvrtletní plátci > Vypočítat > Tisk přiznání

2. Vytvořit Kontrolní hlášení (+) > Výpočet > Tisk

Poté zkontrolujte, zda sedí vybrané řádky na Přiznání DPH a na Kontrolním hlášení (sekce C)

3. Odešlete přes aplikaci Podání > nové podání - typ Kontrolní hlášení (KH1DPH) > Vytvořit

Odeslat přímo z aplikace ověřené podpisovým certifikátem, nebo uložit XML a odeslat datovou schránkou.