Zadání dokladů v režimu reverse charge

(přenesení daňové povinnosti)

Reverse-charge neboli režim přenesení daňové povinnosti znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění má příjemce plnění. Jednodušeji řečeno, že povinnost přiznat a zaplatit DPH přechází z dodavatele na odběratele.

Všechny doklady se zadávají obdobně, jen režim plnění a následné zpracování dokladu je určeno položkou Zařazení DPH.

Je třeba rozlišovat, zda došlo k obchodu mezi subjekty se sídlem v členském státu EU a nebo mezi subjekty tuzemskými tzv. "tuzemská reverse charge".

Pokud si zadáte u obchodních partnerů v Adrese do pole Obchodní zóna: "EU“, bude vám do dokladů zařazení skákat automaticky.

 Došlé faktury

- z jiného členského státu > přijímáte službu (zařazení 5) nebo pořizujete zboží (zařazení 3)

- z ČR > přenesení daň. povinnosti mezi tuzemskými subjekty - zařazení 10

Pro PDP pak v dolním menu vyberete „Přenesení DP“ a ve vyskakovacím okně zadáte o jakou komoditu/službu se jedná, základ daně a měrnou jednotku.

 

Vydané faktury

- do jiného členského státu > dodáváte zboží (zařazení 20) nebo službu (21) do jiného členského státu EU

- do ČR > zařazení 25

Pro PDP pak v dolním menu vyberete „Přenesení DP“ a ve vyskakovacím okně zadáte o jakou komoditu/službu se jedná a základ daně a měrnou jednotku.

Doklady se zařazením 20 a 21 pak jdou do souhrnného hlášení.

 

Režim přenesení daňové povinnosti se použije hlavně v případech: poskytnutí stavebních a montážních prací plátci, dodání zlata plátci, dodání šrotu a odpadu, dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí či tabletů a laptopů, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč, dodání komodit, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a 12 – obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč další případy, které vyjmenovává zákon o DPH

 

Zaúčtování režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge)

Dodavatel: Dodavatel uvede fakturu bez DPH. Účtovat bude tržbu také bez DPH.

Odběratel: Na přijatou fakturu vyplní částku DPH. V zaúčtování použijeme účet 349.