Zadání dokladů

Zadání došlé faktury

1. Doklady -> Faktury došlé, vyberte a klikněte na knihu, do které chcete fakturu zadat.

2. Novou fakturu přidáme tlačítkem (+) v pravém horním rohu.

3. V otevřeném detailu dokladu pokračujeme zadáváním polí z originální došlé faktury - zadáme sazbu a částku. Můžeme zadávat 2 způsoby:

- zadat částku bez DPH a DPH se dopočte

- nebo zadat částku celkem a dopočte se bez DPH a DPH

4. Pro předkontaci položek dokladu vložíme do spodní poloviny obrazovky konta - dvojklikem na řádce nebo opět tlačítkem (+)

5. Do řádky předkontace můžeme doplnit další podrobnosti jako středisko, činnost, zakázku, poznámku atd. Pokud jde o účtování na konto dodavatelů, bude aplikace požadovat i zadání Adresy a variabilního symbolu.

6. V dolním pásu nabídky zvolíme “Ukázku zaúčtování“, která musí být vyrovnaná, tzn. MD-Dal=0. Pokud to tak je, zavřeme obrazovku a fakturu zaúčtujeme volbou „Zaúčtování“. Na obrazovce zaúčtovaného dokladu je kontrolní součet MD a D, který musí být vyrovnaný. Pokud se zaúčtování nezobrazí, jsou špatně zadaná konta nebo částky a je třeba se vrátit na doklad nebo na ukázku zaúčtování a opravit je.

7. Po zadání faktury obrazovku zavřeme a aktualizujeme seznam faktur. Na řádce nově vložené faktury ještě můžeme kliknutím na číslo ve sloupci „Příloha“ připoji připojit elektronickou podobu listiny. Opět použijeme tlačítko (+)

8. Změnu salda aktualizujeme z hlavní nabídky „Saldo“ –> kniha pohledávek -> Vypočti k datu.

Význam rychlých odkazů na řádce seznamu dokladů: číslo dokladu –> otevře detail dokladu, datum -> otevře zaúčtování, částka celkem otevře Informace o platbě, Saldo ukáže saldo dokladu a počet příloh otevře složku s přílohami.

 

Zadání došlé faktury v cizí měně

Stejné body kromě 3.

3 a) Vyplníme položky kromě částek částku v polích – „bez nároku“, „DPH snížená“ a „Základ“

3 b) U zahraničního plnění se zadává zařazení DPH 3 nebo 5.

3 c) Zvolíme MĚNU. Musíme mít zadanou měnu a kurz v menu „Platby“ –> kursový lístek

3 d) Do položek sazeb DPH zadáme sazbu a do CELKEM částku v měně faktury. Automaticky se dopočte částka v CZK.

Dál pokračujeme předkontací bodem 4. jako u faktury v CZK a provedeme a zaúčtování.Zadání pokladního dokladu

1. Doklady -> Pokladny - vyberte a klikněte na knihu. Po otevření vidíme seznam dokladů knihy a její zůstatek. V záhlaví opět filtr dle data, adresy, čísla dokladu.

2. Novou fakturu přidáme tlačítkem (+) v pravém horním rohu.

3. V otevřeném detailu nového dokladu pokračujeme zadáním druhu (příjem/výdej), názvu, adresy, zařazení DPH, měny. Výchozí údaje se přebírají z nastavení ve vlastnostech složky.

4. Poté můžeme zadat jednotlivé paragony volbou v dolním pásu nabídky „Paragony“. Zadáme postupně doklady. Pokud částka vypočteného DPH nesouhlasí s částkou na paragonu, doplníme částku z paragonu manuálně.

5. Pro předkontaci položek dokladu vložíme do spodní poloviny obrazovky konta - dvojklikem na řádce nebo opět tlačítkem (+) částky v předkontaci jsou bez DPH.

6. V dolním pásu nabídky zvolíme “Ukázku zaúčtování“, která musí být vyrovnaná, tzn. MD-Dal=0. Pokud to tak je, zavřeme obrazovku a fakturu zaúčtujeme volbou „Zaúčtování“. Na obrazovce zaúčtovaného dokladu je kontrolní součet MD a D, který musí být vyrovnaný. Pokud se zaúčtování nezobrazí, jsou špatně zadaná konta nebo částky a je třeba se vrátit na doklad nebo na ukázku zaúčtování a opravit je.

7. Po zadání pokladního dokladu obrazovku zavřeme a aktualizujeme seznam pokladní knihy s novým zůstatkem. Na řádku dokladu můžeme do přílohy vložit elektronický doklad nebo naskenované paragony.