Schvalování dokladů

je možné pomocí úrovní přiřazených jednotlivým uživatelům v rozmezí 0-2, tzn. třístupňově. Proces je nastaven tak, že nejvyšší úroveň může nahradit nižší úrovně. Tzn. že schválení úrovně 2 postačí ke schválení úrovní 0 a 1.

Nejčastěji se využívá u druhu Došlé faktury, kde na základě požadovaného schválení může být faktura proplacena převodním příkazem. 

Složka

Požadovaná úroveň schvalování se nastavuje pro složku dokladů ve vlastnostech složky.

Číselníky - složky > výběrem názvu složky se otevřou její vlastnosti > Úroveň schválení - vyberte jednu z možností 0-2.

Pokud necháte pole prázdné, žádné schvalování není požadováno.

Schvalovací úroveň uživatele

Podle vaší organizační směrnice ve firmě určete osoby se schvalovací úrovní, přiřaďte je k uživatelům.

Nastaví se v Adresy - uživatelé > u vybraného uživatele zvolit "level" > Uložit

Schválení dokladu

Schválení se provede v místní nabídce v seznamu dokladů. Informaci o schválení je možné zobrazit ve změnách dokladu.  Faktury schválené k proplacení pak najdete v Platby - zaplacení došlých faktur, odkud se generuje platební příkaz do internetového bankovnictví.

Proplacení schválených došlých faktur

z úvodní obrazovky Platby - zaplacení došlých faktur > u seznamu faktur zaškrtneme u vybraných pole "proplatit" > v dolním menu "Vytvořit příkaz" >

otevře se záložka s příkazem k úhradě, do kterého se dostanou pouze schválené faktury v požadované úrovni.