Složky dokladů

Každý doklad je umístěn v nějaké složce. Ta spojuje doklady podobného obsahu. Stejně jako v klasickém šanonu. Nastavení vlastností složek zadejte v ES > Číselníky > složky.

Typy složek

Do složek jsou vkládány doklady, které mají něco společného. Typicky se vytvářejí složky podle způsobu účtování, například zálohové faktury a konečné faktury, pro jednotlivé pokladny, bankovní účty ap.

Je možné vytvářet složky těchto typů:

Došlé faktury
Pokladny
Bankovní výpisy
Interní doklady
Vydané faktury
Příjemky
Výdejky
Převodky
Inventury
Došlé objednávky
Vydané objednávky

Pro každou složku je zadán název, interval číslování dokladů, měna, způsob účtování, výchozí hodnoty a další specifické parametry.

Při vytvoření nové složky je číslování dokladů nastavené automaticky. Pokud na něj máte specifické požadavky, můžete ho změnit. Složka může být vyhrazena pro jedno účetní období (kontroluje se datum vkládaných dokladů), ale není to podmínkou.

Vestavěné složky

Tyto složky nelze odstranit, ani vytvářet nové. Lze pouze měnit jejich vlastnosti. Jedná se o složky pro přiznání DPH, závěrkové doklady a zaúčtování mezd.

Složky pro jedno účetní období

Samostatné složky pro jedno účetní období je potřeba vytvořit pro doklady, které se časově překrývají. Typicky pro faktury, kde je potřeba na počátku nového roku zapisovat faktury pro staré i nové účetní období. Jiné složky, například pro bankovní výpisy, není potřeba vytvářet pro jedno účetní období.

Přístup do složek

Přístup do složek určitého typu je dán rolí uživatele. Pokud však potřebujete řídit přístup pouze do jednotlivé složky určitého typu, je potřeba zaškrtnout ve vlastnostech knihy oprávnění a zadat uživatele s povoleným přístupem do této složky (musí být i v příslušné roli). Lze specifikovat i přístup pouze pro čtení. Uživatelé, kteří nemají do složky povolen přístup ani pro čtení, složku nevidí v seznamu složek.

Vytvoření složek pro nové účetní období

Složky pro nové období lze vytvořit automaticky tak, že do filtru zadáte nové účetní období a v menu zvolíte "Nové složky". Všechny typy složek používané v předchozím období se vytvoří i pro období následující.