Upomínky

Příprava složky

Ve formuláři složky si vytvořte novou složku typu upomínka (UPO). Ve vlastnostech lze zadat počet dnů prodlení pro vystavení upomínky a následující upomínky, bankovní účet a způsob platby a text uvedený na upomínce. Ten je nejprve potřeba vložit do pevných textů. Pro složku lze také zadat oprávnění pro přístup uživatelů. Takto vytvořená složka se objeví mezi složkami dokladů.

Výpočet

Upomínky se vystavují podle hodnot naposledy vypočteného salda, které by mělo být vypočtené saldo k aktuálnímu datu. V příkazu (+)Upomínky se zadá datum k  němuž se upomínky vystaví. Pokud zadáte adresu, vystaví se upomínky pouze pro ni. Vytvořené upomínky se zobrazí v seznamu dokladů a lze je následně modifikovat.

Neupomínat

Klepnutím na číslo upomínky se zobrazí detail, kde lze označit doklady, které se nemají upomínat a na ně pak nebudou vystaveny ani následující upomínky. Tyto doklady lze filtrovat volbou storno. Pokud upomínku odstraníte deletem, bude vytvořena upomínka znovu při dalším vyváření upomínek. Pokud nechcete upomínat žádné doklady pro vybranou adresu, v adresáři zadejte do položky šablona upomínky "neupomínat".

Tisk

Tisk upomínek se provede příkazem tisk. V jednom tisku se tisknou vždy pouze upomínky vystavené k  jednomu datu. To lze zadat v údaji OD DATA. Pokud žádné datum nezadáte, tisknou se naposledy vytvořené upomínky. Ty lze filtrovat adresou.