Změny v aplikaci ES

Aplikace ES byla převedena na novou technologii, která bude do budoucna podporována v cloudu Azure. To si vynutilo některé změny ve způsobu ovládání a v menší míře doplnění funkčnosti.

Ovládací prvky

Kombo box, výběr ze seznamu

Vzhled trochu jiný, ale funkčnost stejná. Filtruje po zadání alespoň 3 znaků.

Prvek pro datum

  Datum lze nyní kromě výběru z kalendáře zadávat přímo z klávesnice.

Filtry v seznamech

  Název filtrovaného údaje je uvnitř filtru.

  Ve všech tabulkových zobrazeních je tento symbol v levém horním rohu tabulky a provede nové načtení obsahu.

  Pokud je tento symbol uveden v pravém horním okraji tabulkového zobrazení, lze obsah tabulky exportovat tímto tlačítkem do Excelu.

Zobrazení seznamu a detailu

Toto je nový prvek umožňující lepší navigaci v seznamech a přechod do detailu. Po otevření detailu se v pravé horní části obrazovky objeví navigace, která umožňuje procházet detaily bez nutnosti se vrátit do seznamu.

 

  Návrat zpět do seznamu.

Pro návrat do seznamu použijte vždy tento symbol. Pokud byste použili navigaci zpět v prohlížeči, vrátíte se na úvodní obrazovku.

 

  Šipky pro posun v zobrazení detailu na přechozí nebo následující záznam.

 

  Změna mezi zobrazením dokladu a jeho zaúčtováním.

 

Tisk sestav

Výstupní sestavy ve formátu PDF se nyní v počítačích s Windows přímo otevírají v internetovém prohlížeči se všemi jeho možnostmi pro úpravy. Každou, takto zobrazenou sestavu lze kromě tisku také jedním tlačítkem odeslat emailem.

Změna funkcí v nabídce hlavní kniha

Z nabídky zmizelo zaúčtování, obraty a náklady a výnosy.

Nezaúčtované doklady a možnost dávkového zaúčtování jsou dostupné na stránce deník. Po otevření jsou automaticky filtrovány nezaúčtované doklady.

Obraty lze nyní otevřít pouze z předvahy. Pokud nechcete filtrovat žádné konto, přejděte do obratů z předvahy z odkazu celkem.

Náklady a výnosy se zobrazí z předvahy použitím filtru skupiny kont náklady a výnosy.

Kursové rozdíly

Všechny kursové rozdíly lze nyní vypočítat na interním dokladu.

KR k nevyrovnaným pohledávkám a závazkům a na finančních účtech již nejsou součástí roční uzávěrky. Výpočet na interním dokladu se provede tak, že v druhu dokladu zadáte požadovaný druh kursového rozdílu, doklad uložíte. V příkazu další zvolíte kursový rozdíl a na doklad se doplní příslušné položky a doklad se zaúčtuje.

Pro výpočet KR k pohledávkám a závazkům se využívá vypočtená kniha pohledávek a závazku k nejbližšímu vyššímu datu, než je datum interního dokladu, na němž se výpočet provádí. Nejlépe je proto počítat kursové rozdíly ke stejnému datu jako pohledávky a závazky.

Saldo

Při zobrazení salda podle kont se v případě, že je saldo vypočtené ke stejnému datu jako předvaha se stejným koncem období, zobrazí se i hodnota konta z předvahy.

Roční závěrka

Doklady s výpočtem kursových rozdílů již nejsou součástí závěrky a je potřeba je vytvořit v interních dokladech. Při výpočtu uzávěrky salda se nyní nevyrovnané položky se stejným variabilním symbolem nahradí jednou položkou. Výsledek této operace je na dokladu vyrovnání salda, který je součástí závěrky. Kniha pohledávek a předvaha použitá pro výpočet závěrky je označena stavem závěrka.