Inventura

Sklady > inventura

otevře se Seznam inventur -  vytvořte (+) novou inventuru. Inventarizovat lze celý sklad nebo pouze vybrané produkty.

> okno Nová inventura - vyplňte Název, datum > OK

do detailu inventury se dostanete volbou "Otevřít" na řádku vybrané inventury

Nová inventura neobsahuje žádné položky - můžete je naiportovat z Excelu nebo naplnit tlačítkem "vytvořit inventární seznam"

> poté zadáte skutečný stav skladového množství do sloupce "Zjištěno". Jeden produkt může být uveden vícekrát s různými měrnými jednotkami (ks, balení)

> Výpočet rozdílů - vypočte se Inventurní rozdíl a zobrazí se v pravé části záložky

Ocenění rozdílů

Skladové ceny jsou do dokladu doplněny až po přepočtu "Ocenění rozdílů".

Oprava inventury

Pomocí opravného příjmového nebo výdajového dokladu s datem nižším než datum inventury můžete vyrovnat inventurní rozdíly > po doplnění dokladů je potřeba znovu přepočítat inventurní rozdíly.

Ukončení inventury

Pokud chcete zamezit změně inventurních rozdílů v důsledku změn stavu skladu k datu inventury, musíte provést uzávěrku skladu datovanou po inventuře. Například inventuru provedete s datem 31.5.2015 23:58 a uzávěrku skladu s datem 31.5.2015 23:59.

Uzávěrka skladu

Sklady > uzávěrka

Uzávěrka skladů se provádí v případě, že všechny doklady k datu uzávěrky jsou zpracovány a nebudeme požadovat jejich další aktualizaci. Během uzávěrky se provede přecenění výdajových dokladů a je uložen aktuální stav skladů k datu uzávěrky. Doklady s datem nižším než datum uzávěrky jsou uzamknuty a nelze je dále aktualizovat. Uzávěrku skladů lze s příslušným oprávněním odstranit.

Uzávěrku skladů lze kombinovat s inventurou, ale není to podmínkou. Uzávěrka se provádí vždy na všech skladech současně ke stejnému datu. Všechny provedené uzávěrky jsou archivovány a lze je zobrazit.

Uzávěrka skladu souvisí se zámkem účetní uzávěrky. Nelze odstranit uzávěrku skladu s datem nižším, než datum účetní uzávěrky.

Kniha inventur

Inventurní doklady jsou řazeny do knihy inventur, jejíž číslování a konta pro účtování ztráty/přebytku nastavíte v Číselníky - složky.