Obchodní logika

Prodej

Obchodní případ začíná došlou objednávkou, na níž jsou vázány všechny související doklady. Z došlé objednávky lze vytvořit zálohovou fakturu, výdejku či fakturu. Ve vlastnostech knihy došlých objednávek se zadávají složky, do nichž se příslušné navazující doklady vytvoří. Pokud příslušná složka zadána není, nelze tuto část obchodní logiky realizovat.

Plnění došlé objednávky se provede vyskladněním. To je možné provést i částečné, s automatickým hlídáním dosud nevyskladněného zboží. Částečné vyskladnění se provede v případě, že na skladě není požadované množství nebo aktualizací příslušné výdejky. Při dalším vyskladnění se zpracuje zbývající množství.

Pokud je potřeba fakturovat z výdejek, je potřeba, aby ve vlastnostech knihy výdejek byla uvedena příslušná složka faktur. Pro fakturaci výdejek lze použít filtr, který vybere nevyfakturované výdejky za zadané období a sumarizuje je na jednu fakturu.

Tím, že jsou všechny související doklady vázány na číslo došlé objednávky, je možné související doklady snadno zobrazit a není potřeba přidělovat číslo zakázky.

Nákup

Existuje vazba mezi vydanou objednávkou a příjemkou. Na příjemku se přebírají došlé objednávky a tím se vytváří vazba.