Přehledy

Tržeb

Přehled je strukturován od celkové sumarizace za zvolený časový interval podle produktů nebo odběratelů až na jednotlivé doklady (faktury).

Příjem

Přehled nákupu je obdobný jako přehled tržeb. Po zvolení požadovaného období se lze postupně od skupin produktů přes adresy dodavatelů a produkty přibližovat k detailu, kterým je položka příjemky.

Výdej

Přehled položek lze vyfiltrovat datem, skladem, adresou, střediskem, skupinou, složkou apod.

Nevyúčtované platby

Seznam umožňuje rychlé vytvoření vyúčtovacího dokladu ze seznamu došlých plateb (z výpisu). Pokud k platbě není vytvořen doklad, vyberete platbu a složku, ve které se má doklad vytvořit a jedním klikem se vytvoří výsledný doklad s převzatými položkami např. ze zálohové faktury.

Přehledy lze exportovat a dále analyzovat v Excelu.