Přehledy

Tržeb

Přehled je strukturován od celkové sumarizace za zvolený časový interval podle produktů nebo odběratelů až na jednotlivé doklady (faktury).

Nákupu

Přehled nákupu je obdobný jako přehled tržeb. Po zvolení požadovaného období se lze postupně od skupin produktů přes adresy dodavatelů a produkty přibližovat k detailu, kterým je položka příjemky.

Položkově

Přehled položek lze vyfiltrovat datem, druhem dokladu, složkou, adresou, skupinou produktů a produktem.

 

Přehledy lze exportovat a dále analyzovat v Excelu.