Číselníky

Číselníky lze průběžně aktualizovat. Jsou zahrnuty do integritních vazeb, takže položky, které jsou použity v dokladech, nelze odstranit. Aktualizace číselníků jsou zaznamenávány a je možné zobrazit historii aktualizací podle uživatelů.

Katalog

Seznam produktů lze filtrovat dle Katalogu, Skupiny nebo vyhledávat v  ID nebo názvu produktu. Produkty lze importovat z Excel tabulky.

Skupiny

Seznam a editace skupin produktů. Přiřazení kont nákladů, pořízení, tržeb, zásob ke skupinám.

Zakázky

Zakázky mohou jít napříč středisky. Uvádí se název, případně poznámka a odpovědná osoba za zakázku. Zakázky lze využít pro sledování nákladů a výnosů za zakázku.

Měrné jdnotky

Seznam a editace používaných měrných jednotek z nichž některé lze nastavit jako výchozí. Měrné jednotky lze exportovat do Excelu,

Doprava

Seznam a editace typů dopravy, které se zobrazují ve výberech u dokladů.

Druhy pohybu

Definuje druhy pohybu zobrazované ve výběrech u dokladů.

Texty

Editace automatických textů, které můžeme použít do záhlaví nebo zápatí dokladů.