Zabezpečení

Data

Platforma Microsoft Azure, na níž je řešení postaveno, používá trojnásobnou redundanci. To znamená, že databáze i aplikace jsou současně umístěny na 3 nezávislých serverech a v případě poruchy jednoho z nich jsou uživatelé automaticky přesměrováni na jiný. Není tak potřeba provádět zdlouhavé obnovování dat ze záložních kopií. Servery jsou navíc umístěny ve dvou geograficky různých místech (Amsterodam a Dublin), takže ani v případě zničení celého datového centra není funkčnost aplikací ohrožena.

Odpadá možnost zcizení dat z okruhu zaměstnanců a administrátorů, protože nemají přímý přístup k databázi.

Role

Přístup do aplikací je široce škálovatelný pomocí uživatelských rolí. Uživateli lze zpřístupnit pouze to, co potřebuje ke své práci. Role definuje a přiděluje firemní správce aplikací (oprávněný pracovník zákazníka).

Přístupy a hesla

Uživatelské jméno a heslo si určuje uživatel při registraci účtu a může si také heslo sám změnit přes přihlašovací formulář aplikace.

Vlastnictví zákaznických dat

Zákazník si zachovává všechna práva a duševní vlastnictví, týkající se zákaznických dat.