Zabezpečení

Data

Platforma Windows Azure, na níž je řešení postaveno, používá trojnásobnou redundanci. To znamená, že databáze i aplikace jsou současně umístěny na 3 nezávislých serverech a v případě poruchy jednoho z nich jsou uživatelé automaticky přesměrováni na jiný. Není tak potřeba provádět zdlouhavé obnovování dat ze záložních kopií. Servery jsou navíc umístěny ve dvou geograficky různých místech (Amsterodam a Dublin), takže ani v případě zničení celého datového centra není funkčnost aplikací ohrožena.

Odpadá možnost zcizení dat z okruhu zaměstnanců a administrátorů, protože nemají přímý přístup k databázi.

Role

Přístup do aplikací je široce škálovatelný pomocí uživatelských rolí. Uživateli lze zpřístupnit pouze to, co potřebuje ke své práci. Role definuje a přiděluje firemní správce aplikací (oprávněný pracovník zákazníka).

Přístupy a hesla

Uživatelská jména a hesla k prvnímu přístupu ke Službě uděluje zákazníkovi Zákaznická podpora Info Office. Uživatelé zákazníka si mohou hesla změnit po vstupu do Aplikace. Oprávněný pracovník zákazníka, který je určen při objednání služby jako Správce aplikace, může uživateli na vyžádání zresetovat zapomenuté heslo. Je také oprávněn měnit nastavení Rolí a přístupů k jednotlivým součástím aplikace.

Vlastnictví zákaznických dat

Zákazník si zachovává všechna práva a duševní vlastnictví, týkající se zákaznických dat.