Aplikace sady Info Office Online

schéma informačního systému

 

dále

 

Odkaz na spuštění

Obchodní databáze

sklady, objednávky, příjemky, výdejky, fakturace, správa kontaktů, ceníky, přehledy, manuál

OD
Vstup do Od

Ekonomický systém

došlé faktury, pokladny, interní doklady, výpisy, DPH, pohledávky a závazky, platby, hlavní kniha, výkazy, závěrky, manuál

ES
Vstup do Es
MA

Majetek

evidence majetku, výpočet odpisů, manuál

MA
Vstup do Ma
PM

Mzdy a personalistika

kompletní správa mzdové agendy a evidence zaměstnanců, manuál

PM
Vstup do Pm
IK

Informační kiosek

portál pro zaměstnance, v němž mají dostupné své dokumenty (výplatní lístky, potvrzení o zdanitelných příjmech, ELDP,...) a mohou zde zadat svojí docházku, více info

IK
Vstup do Ik
PO

Elektronické podání

pro předávání dat na portál veřejné správy, OSSZ a daňový portál České daňové správy. "EP" odesílá výkazy vytvořené v informačním systému Info Office. manuál

PO
Vstup do Po
Man

Rozcestník aplikací

www.infooffice.online

MA
Man

Registrace nového uživatele

Vytvořte si účet pro přístup do aplikací. manuál

MA
Man

Manuál

Dokumentace a návody k Info Office Online

 

 Výhody Info Office Online

Naše řešení naplňuje model „Platím jen za to, co používám“ a nabízí všechny výhody cloud řešení.

Flexibilita. Zvolíte si počet uživatelů, služby, které budou využívat (ES, OD, PM). Všechny parametry můžete v měsíčním intervalu měnit. Schopnost pružně reagovat na změnu je zásadní požadavek dnešního IT.

Cloud řešení je vhodné například také pro časově omezené projekty, kdy víme, že budeme SW potřebovat jen po určitou dobu. Aplikaci ani HW nenakupujeme, ale zajistíme ekonomičtější pronájem služby pouze na dobu trvání a po skončení projektu nemusíme řešit, kam s nakoupeným HW, odprodej licencí SW atd.

Svůj čas a peníze můžete plně soustředit na vaši podnikatelskou činnost. Zavedení systému Info Office online nevyžaduje investice do infrastruktury, údržby, a práce IT pracovníků s nastavováním systému. V rámci služby je zajištěno umístění a běh aplikace na datovém centru, bezpečnost, dostupnost a aktualizace.

Dostupnost. Odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení (PC, notebook, tablet) s přístupem na internet.

Rychlé nasazení. Nemusí se instalovat žádný program na konkrétní zařízení, takže i nasazení aplikace je velmi jednoduché a rychlé. Pokud vám bude Info Office Online po počátečním otestování vyhovovat, objednáte předplatné na první měsíc, za naší pomoci přenesete potřebná data do aplikace a můžete začít se systémem pracovat.