Personalistika a mzdy

Lidské zdroje

Aplikace, Která spravuje kompletní mzdovou agendu a evidenci zaměstnanců.

Karta zaměstnance

s údaji pro výpočet a evidenci - adresa, os. údaje, vzdělání, stav, pracovní poměry, bank.účty, čerpání dovolené, měsíční údaje a průměry, odpočty (děti, školka, úroky atd), exekuce, fondy, srážky

více pracovních poměrů u zaměstannce

přehled odeslaných podání na zaměstnance

Výpočet

zadání probíhá importem z docházky / zadáním položek / zadáním nedopracovaných a následným automatickým doplněním časového fondu

výpočet lze provést na konkrétním zaměstnanci nebo hromadně

Výstupy

odesílá potřebné výkazy na OSSZ a ZP

e-neschopenky - načtení neschopenek a autoamtické zadání do mezd

tisky pro mzdové listy, výplatní lístky, výplatní listinu v hotovosti, potvrzení o zdanitelných příjmech

příkaz k úhradě je v tiskové i elektronické podobně pro import do internetového bankovnictví

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte našeho konzultanta, který vás provede systémem Info Office Online a ukáže základní funkce