Obchodní databáze

Sklady a obchodní cyklus

Aplikace zahrnuje obchodní proces od skladů, objednávek, příjemek, výdejek, fakturace, správy kontaktů, ceníků, po přehledy tržeb.

Doklady lze kopírovat nebo převzít a dále upravit. Z výchozí došlé objednávky vytvoříte dodací list, výdejku nebo vydanou fakturu.

Můžete sledovat tržby, výdeje ze skladu, zakázky, skladní karty a podle stavu skladu objednávat u dodavatele. Všichni uživatelé mají aktuální data. Rychlá prodejka, která pracuje s EAN kódy a tiskne se na libovolné tiskárně.

Navíc: Mobilní aplikace pro skladníka - OD Terminál - načtení příjmu, výdeje a položky inventury pomocí čárových kódů a běžného mobilního telefonu.

Obchodní kontakty

Eviduje dodavatele, odběratele, instituce, které lze řadit podle typu do volitelných adresářů. K adrese přidáte bankovní spojení, kontakty, dokumenty (smlouvy apod.) , splatnost apod.

Načtení z ARES podle IČ nebo názvu. Ověření zápisu v rejstříku nespolehlivých plátců. Načtení registrovaných bankovních účtů subjektu.

Odesílání faktur na email

Správa dodavatelů a odběratelů

Analýza nákupu a prodeje

Zasílání upomínek

Ceníky a časová platnost cen

Podpora ISDOC, v přípravě EDI.

Zakázky

Ceníky lze přiřadit vybraným zákazníkům a umožňují práci s procentuální slevou nebo s přičtením požadované marže.

Sklady

Stav skladu

Pomocí skupin produktů, zakázek a šarží se zorientujete ve skladových zásobách.

Sklad lze provázat s ceníkem, který reflektuje platnost cen a každý doklad eviduje šarži a umístění produktu.

Možnost více skladů

Čárové kódy

Výrobní čísla, šarže, umístění

Volitelné atributy produktů, přepočet měrných jednotek (kus, balení, sada apod.), obrázky

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte našeho konzultanta, který vás provede systémem Info Office Online a ukáže základní funkce