Ekonomický systém

Finance

Aplikace, která řeší došlé faktury, pokladny, interní doklady, výpisy, DPH, pohledávky a závazky, platby, hlavní kniha, výkazy, závěrky.

Rychlé zadávání dokladů pomocí ISDOC nebo kopírováním. Automatizované čtení faktur z PDF.

K adresám možné zadat, kam doklady vztahující se k vybrané firmě účtovat a na jaký řádek DPH zařadit.

Cizí měny a automatický výpočet kurzových rozdílů

Načítání kursů z ČNB

Filtrování a výstupy podle data, střediska, zakázky, činnosti

Podporuje podvojné účetnictví

Pokladna i v cizích měnách

Výstupy

Vytváří potřebná přiznání a výkazy (DPH, KH, SH, (intrastat) deník, rozvahu, výsledovku…)

Zámek dokladu na více stupních – uživatelský / zaúčtováním / zahrnutím do výkazu FÚ

Párování faktur s výpisem podle VS a bankovního účtu.

Načítání elektronických výpisů a export platebních příkazů do internetového bankovnictví.

Ukázka Ekonomického systému

Info Office Online

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte našeho konzultanta, který vás provede systémem Info Office Online a ukáže základní funkce